Finansiering af din bolig i Spanien

Der er flere muligheder for at finansiere købet af din spanske bolig. Her får du en introduktion til nogle af mulighederne. I forbindelse med finansiering skelnes der imellem om finansieringen optages med pant i den spanske bolig eller ikke.

Finansiering med pant i den spanske bolig

 • Finansiering igennem Nykredit A/S
 • Finansiering igennem Spansk Bank

Finansiering uden pant i den spanske bolig

 • Finansiering igennem egen bank
 • Belåning af friværdi i din nuværende bolig i dit hjemland

Vær opmærksom på, at der kan være fordele ved at finansiere med pant i den spanske bolig i form af lavere arveafgift beskatning. Dette gælder dog primært boliger i meget høje prisklasser. Til gengæld er etableringsomkostningerne og renten på finansieringen med pant i den spanske bolig som regel noget højere end hvis man optager lån i en eventuel friværdi i sin danske bolig.

Hvor meget kan man låne med pant i den spanske bolig?

Beløbet, man kan låne, afhænger af to hovedfaktorer. Den ene faktor er boligvurderingen eller købesummen, den anden er købers indtægtsforhold og formueforhold.

Nykredit

Som regel op til 70 % af det laveste beløb af enten vurderingen fra spansk valuarfirma eller købesummen på boligen før købsomkostninger. 

70% finanseringen af købesummen/vurderingssummen er eksklusiv købsomkostninger på ca. 13 – 14%. Finansieringsomkostningerne og eventuelt kurstab finansieres ikke.

Læs mere om Nykredits finansiering af boliger i Spanien. Klik her

Lånebevis?

Hvis du ønsker at finde ud af, hvor meget du kan låne, anbefaler Mediter Real Estate dig at starte i dit eget pengeinstitut eller hos Nykredit, som vil kunne give dig svar på, hvor meget du kan låne til køb af bolig.

Download ansøgningsskema til lånebevis fra Nykredit her: Lånebevis

Spansk bank

De spanske banker belåner i øjeblikket op til 70% af det laveste beløb af enten vurderingsummen på boligen eller købesummen. Vurderingen foretages også her af et spansk valuarfirma.

Det er vigtigt at bemærke sig, at vurderingen på boligen er grundlaget for det lån, som banken tilbyder. Vurderingen er ikke en salgsvurdering eller bygningsvurdering.

Det er endvidere vigtigt af være opmærksom på at de fleste spanske banker forlanger at lånet er afviklet senest når låntager fylder 75 år og at de fleste spanske banker påregner sig et gebyr på ca. 1% af restgælden, hvis lånet indfries før forfaldsdato.

Ved finansiering gemmen spansk bank skal man også være opmærksom på,  at der forlanges en livsforsikring til dækning af restgælden ved låntagers eventuelle dødsfald i lånets løbetid

Omkostningerne ved lån med pant i boligen

Samlet skal man påregne ca. 3 – 4 % af lånebeløbet:

 • Stiftelsesprovision til finansieringsinstitut/bank 0,5 %-1,5%
 • Stempelafgift på pantebrev 1 – 2%
 • Vurdering af bolig (anslået) 450 €
 • Notar (afhængigt af dokumentets størrelse) 900 €
 • Registrering i land-registret (anslået) 600 €
 • Ved Nykredit lån: Eventuel kurstab på salg af obligationer

Krav til dokumentation

Lige som i Danmark kræver finansieringsinstitutterne individuel kreditvurdering, hvorfor man som regel skal fremvise:

 • Pas for låntagere
 • Spansk NIE-nummer,
 • Kopi af købekontrakt eller skøde,
 • Seneste 6 lønudbetalingssedler
 • Årsopgørelse fra skattevæsnet.

Er man selvstædig, kræves der som regel regnskaber for de seneste 2-3 år.