Handelsomkostninger forklaret

Endelig har du fundet din drømmebolig i Spanien, nu ønsker du at gennemføre handlen. Her finder du svar på de mest elementære spørgsmål omkring de omkostninger der er ved køb af bolig i Spanien.

For at sikre dig den bolig du ønsker at købe, ny eller brugt, skrives en reservationskontrakt og der indbetales et depositum, normalt på 3.000 – 6.000€. Betalingsbetingelserne er meget forskellige, afhængig af om du køber en projekt- eller en gensalgsejendom og de varierer også fra udbyder til udbyder. Er dette forvirrende? Fortvivl ikke, din kontrakt vil blive forklaret tydeligt for dig, så du ved nøjagtigt hvornår og hvorhen, du skal sende dine betalinger. Ved køb af projektbolig dækkes alle indbetalinger af en bankgaranti, som tegnes af udbyderen – uden omkostninger for dig.

Hvad indeholder de ca. 11-14% omkostninger,  der skal betales i tillæg til købesummen.

  • Moms
  • Stempelafgift
  • Notar
  • Tinglysningsafgift
  • Advokat
  • Kontrakt med forsyningsselskaber (el, gas og vand)
  • Ibrugtagningstilladelse

Moms / omsætningsafgift

Beløbet som betales varierer afhængig af ejendomstypen og sælgers karakter. Er sælgeren en ejendomsudvikler, vil køberen skulle betale 10 % moms (IVA på spansk) plus et tillæg på 1,5 % i stempelafgift Dette gælder således projektkøb direkte fra udbygger. Du skal imidlertid bemærke, at hvis du køber en grund, forretningslokaler eller en parkeringsplads er momsen på 21 %.

Når det gælder gensalgs boliger, betaler køberen ikke moms, men skal til gengæld betale “Impuesto de Transferencia de Propiedad” eller på dansk “overførselsskat”  på 10 %.

Notar

Selv om det ikke er usædvanligt, at denne udgift bliver et forhandlingspunkt mellem sælger og køber, er det oftest køber, der bærer denne omkostning.

På købsstidspunktet er det kun muligt at anslå, hvad disse omkostninger vil beløbe sig til, men det vil være ganske korrekt at vurdere dem til ca. 0,45 % af købesummen.

Tinglysningsafgift

Igen er dette en udgift, som normalt dækkes af køberen, men det er ikke lovmæssigt bestemt. Denne udgift kan også kun gives som et overslag, først når skødet er blevet fremlagt for det pågældende tinglysningskontor, får du et præcist beløb. Men et tillæg på 0,5 % af købesummen skulle være nok til at dække udgiften.

Advokat

Selvom det ikke er et krav, at man benytter en advokat, når man køber ejendom i Spanien, vil vi absolut anbefale alle vores kunder at søge juridisk hjælp. Advokatsalærerne varierer fra firma til firma, nogle kræver en procentsats af salgssummen (1-1,5 %) og andre tager en fast rate, som typisk starter fra omkring 900 euro for en enkelt tjeneste.

Tillægstjenester kan meget vel blive opkrævet som ekstra, det er derfor vigtigt at få en oversigt over, hvad prisen dækker, før du indgår en aftale med din udvalgte advokat.

Forsyningsselskaber

Uanset om du køber en helt ny bolig eller en gensalgsbolig, da der indgåes kontrakt med forsyningsselskaber af vand, el og eventuelt gas. Prisen kan varierer fra selskab til selskab, men ligger normalt mellem 400 – 600 euro.

Købs- og boligbudget

Din Mediter Real Estate mægler udfærdiger naturligvis såvel et købsbudget som indeholder alle omkostninger i forbindelse med køb og et boligbudget som budgettere alle de løbende udgifter der er ved at eje bolig i Spanien.

Eksempel på handels- og registreringsomkostninger ved køb af gensalgsbolig til 250.000€

Overførsels skat (10%)  25,000
Notar omkostninger (0,75%)  1.125
Land register (Tinglysningsafgift)750
Advokat salær1.630
Omkostninger i alt28,505

__________________________________________________________________________________

Total købspris inklusiv købsomkostninger€278.505